O fundacji

Fundacja Forum Kontrastów została założona w 2017 roku przez grupę osób z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami.

Skupia specjalistów z: psychologii, psychologii społecznej, pedagogiki, socjologii, antropologii, mediacji, negocjacji i komunikacji.

Pracujemy w nurcie głębokiej demokracji wierząc, że poszanowanie różnorodności jest warunkiem koniecznym dobrego współistnienia.

Wykorzystujemy szerokie spektrum narzędzi i metod (procesy grupowe, NVC, kręgi naprawcze, metody psychologii procesu).

Do czego dążymy?

równości w różności, czyli głębokiej demokracji, w której żadna część grupy czy społeczności nie jest uważana za lepszą i każda ma prawo współdecydować o całości ;

rozwiązywania konfliktów w strategii wygrany-wygrany i propagowania metod i narzędzi je ułatwiających;

dbania o dobre relacje pomiędzy wszystkimi częściami grupy/społeczności w całej ich różnorodności oraz szacunku i otwartości dla wszystkich części danej społeczności;

wykorzystania metod pracy z konfliktem jako narzędziem zmiany;

wzmacnianie mniejszości i grup defaworyzowancyh we wpływie na więszkość i wspieranie wiekszości w świadomym komunikowaniu się z mniejszością;

wspieramy nowy model przywództwa.


Zespół

Helena Ebert

członek zarządu

projektuje, komunikuje, analizuje i syntetyzuje. Nóżką macha w psychologii procesu, a główką w szeroko pojętej komunikacji. Hobbystycznie od lat z pasją wspiera i działa w trzecim sektorze.

Anna Kielisiak

członek zarządu

Od wielu lat związana z biznesem działając w obszarze systemów zarządzania, wdrażaniem szeroko rozumianej zmiany oraz wspierając ludzi w utrzymaniu tych zmian. Mocno zainteresowana rozwojem osobistym oraz psychologią. Na co dzień pracuje w Polsce oraz za granicą, współpracuje z grupami i zespołami wielokulturowymi, korzystając z narzędzi psychologii procesu.

Odnalazła swoją pasję w pracy z ludźmi, a  jej misją życiową stało się wspieranie i towarzyszenie kobietom w obszarze budowania mocy osobistej.

„Wierzę w siłę dzielenia się z innymi, wiem jak wiele może dać nawet niewielkie wsparcie.

Wierzę że mamy wiele do zrobienia w obszarze wspierania wszelkich aspektów różnorodności. Chcę stale pracować z ludźmi i dzielić się swoją energią. Dlaczego? Ponieważ chcę oddać światu coś co sama wcześniej od świata dostałam.”

Alesander Stołecki

członek zarządu

Absolwent Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Stosowanej Analizy Zachowania na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, rocznego przygotowania ze stosowania narzędzi psychoterapeutycznych w ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej INTRA oraz Podyplomowych studiów z Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył też certyfikacyjny kurs trenerski organizowany przez Akademię Psychologii Zorientowanej na Proces.

Doświadczenia w terapeutycznej pracy z dorosłymi i młodzieżą zdobywał w Poradni Rodzinnej w Mińskim PCPR. Współpracował z Instytutem Psychiatrii i Neurologii prowadząc konsultacje i terapie indywidualne dla osób dorosłych. Doświadczenie w specjalistycznej pracy z dziećmi i ich rodzinami zdobywał pracując dla Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin „Krok po kroku”. Współpracował jako terapeuta z przedszkolem „Mądre Główki” zajmując się projektowaniem oraz prowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, projektowaniem i wdrażaniem sposobów postępowania ze społecznie nieakceptowalnymi zachowaniami dzieci, psychologicznymi konsultacjami rodzicielskimi i nauczycielskimi.

Obecnie prowadzi konsultacje psychologiczne dzieci i dorosłych oraz terapie dzieci, dorosłych, par i rodzin w Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces Prowadzi też treningi umiejętności społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, na które w różnych grupach uczestniczą osoby od 5 do 22 roku życia. Prowadzi warsztaty dla pracowników firm komercyjnych z obszaru umiejętności rodzicielskich (np. kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci), miękkich i rozwijających świadomość osobistą i społeczną (np. empatia, mniejszości społeczne). Prywatnie ojciec Ignacego, fotografik, muzyk.

Tomasz Teodorczyk

fundator


Psychoterapeuta, superwizor, facylitator społeczny z trzydziestopięcioletnim stażem pracy. Współzałożyciel Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. Autor psychologiych baśni dla dorosłych Jak umierają ptaki (2014),Oświecenie dziobaków (2015), przekrojowej pracy Mindell i Jung. Reedycje i inspiracje (2016) oraz Traktatu o psychoterapii (2017). Tłumacz. Prowadzi warsztaty, szkolenia i projekty społeczne w Polsce i zagranicą (m.in. Ekwador, Meksyk, Ukraina, Gruzja, Armenia).

Agnieszka Wróblewska

fundatorka

Psycholożka, trenerka i superwizorka. Zajmuje się szkoleniami dla trenerek i trenerów i rozwiązywaniem konfliktów w organizacjach. Współzałożycielka Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. Realizowała projekt „Psychologiczne wsparcie w obszarze praw człowieka”. W latach 2015-2018 prowadziła warsztaty na Ukrainie. W 2017 prowadziła warsztaty Gruzji.

Działam w fundacji, ponieważ chciałabym wnieść w działalność swoją wieloletnią wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii mniejszości oraz psychologicznych aspektów praw człowieka.

Kontakt

ul. Madalińskiego 89 lok. 1
02-549 Warszawa
fundacja@forumkontrastow.org
zarzad@forumkontrastow.org