Do poczytania

Tomasz Teodorczyk – Terapia świata – głęboka demokracja

Wystąpienie na 19 Forum Inspiracji Jungowskich, Warszawa 8 marca 2014

Rozpoczynając rozważania na temat terapii świata w kontekście koncepcji głębokiej demokracji należałoby najpierw postawić dwa ważne pytania.
Po pierwsze czy świat w ogóle potrzebuje terapii? I , jeżeli odpowiemy na to pytanie pozytywnie to jak należałby taką terapię przeprowadzać?

czytaj więcej

Tomasz Teodorczyk – Rozwiązywanie konfliktów: realność, utopia, megalomania

Zapis wykładu z 28.05.2018

Miło mi, że zebraliśmy się tutaj w tak licznym gronie. Zanim opowiem, co będzie przedmiotem dzisiejszego spotkania, chciałbym przywołać postać Nielsa Bohra, znakomitego fizyka XX wieku, twórcy między innymi modelu budowy atomu.

czytaj więcej