Co robimy

Warsztaty i treningi

Nasze działania są nakierowane na wzmacnianie postaw akceptacji i tolerancji wobec inności zarówno na zewnątrz siebie jak i w świecie wewnętrznym oraz na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi.
Organizujemy i prowadzimy różnorodne warsztaty i treningi promujące postawę głębokiej demokracji, która oznacza stwarzanie bezpiecznej przestrzeni dla kontaktu, poznawania się, współdziałania i współistnienia różnorodnych postaw, punktów widzenia, światopoglądów i ideologii.

Szczególną troską i uwagą obejmujemy sferę praw człowieka oraz działania nakierowane na wzmacnianie udziału społecznego grup mniejszościowych i marginalizowanych. Współpracujemy i współtworzymy projekty z organizacjami o podobnym profilu w Polsce i na świecie.

Grupy wsparcia

Nasze grupy wsparcia skupiają się na obszarach budowania mocy osobistej, wolności osobistej, zmian, konfliktów oraz nadużyć.

Celem grupy jest udzielanie wsparcia osobom, które łączą podobne doświadczenia, przeżycia, wyzwania i trudności. Zetknięcie się z innymi osobami, które również doświadczają trudności zmniejsza poczucie osamotnienia oraz pozwala zobaczyć wiele punktów widzenia odnośnie konkretnego tematu. Uczestnicy grupy wsparcia są zachęcani do aktywnego nawiązywania kontaktu, do dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz pożytecznymi informacjami z innymi członkami grupy.

Prowadzący grupę facylitują spotkanie umożliwiając wypowiedzenie się wszystkich stron oraz sprawiając aby komunikacja przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku.

Grupy wsparcia które prowadzimy mają charakter zamknięty.

Procesy grupowe

Wyobraź sobie, że masz z kimś konflikt. Albo po prostu inne zdanie niż ta osoba w ważnej dla siebie sprawie. Albo, że w grupie w której jesteś panuje napięcie i ludzie się stale ze sobą kłócą. Chciałbyś/chciałabyś o tym wszystkim porozmawiać, zrozumieć o co chodzi, poznać inny niż twój punkt widzenia ale trochę się boisz. Obawiasz się jak przebiegnie taka rozmowa czy spotkanie, czy wszyscy nie pokłócą się na dobre i w ogóle przestaną się do siebie odzywać. Zastanawiasz się czy masz rację w tym jak myślisz czy czujesz, i czy w trakcie rozmowy nie zostaniesz zawstydzony/na, wyśmiany/na lub po prostu okaże się, że nie masz racji.

Proces grupowy jest takim spotkaniem, które odbywa się w obecności osoby (nazywamy ją facylitatorem), która ma sprawić, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie i mogli powiedzieć o tym jak myślą i czują bez skrępowania i obaw.

więcej o procesach grupowych

Akademia Konfliktów

Akademia Konfliktów to cykl warsztatów i szkoleń, które w lipcu i sierpniu 2018 Fundacja Forum Kontrastów przeprowadziła  w Ukrainie, Gruzji i Armenii.

Warsztaty i szkolenia dotyczyły rozwiązywania konfliktów. Nasi partnerzy w krajach projektu akcentowali w największym stopniu potrzebę szkolenia w tym zakresie. Jednak każde zajęcia miały zindywidualizowany charakter dopasowany do potrzeb konkretnej grupy.

więcej o akademii konfliktów