Akademia Konfliktów

Akademia Konfliktów to cykl warsztatów i szkoleń, które w lipcu i sierpniu 2018 Fundacja Forum Kontrastów przeprowadziła  w Ukrainie, Gruzji i Armenii.
Warsztaty i szkolenia dotyczyły rozwiązywania konfliktów. Nasi partnerzy w krajach projektu akcentowali w największym stopniu potrzebę szkolenia w tym zakresie. Jednak każde zajęcia miały zindywidualizowany charakter dopasowany do potrzeb konkretnej grupy.

Podczas warsztatów przekazywaliśmy nasze podejście do konfliktów skupione nie na przedstawianiu gotowych algorytmów lecz akcentujące psychologiczne motywy ich powstawania i eskalacji oraz rolę świadomości w radzeniu sobie z nimi. We wszystkich krajach nasze zajęcia spotkały się zainteresowaniem, nawiązaliśmy osobiste kontakty z wieloma organizacjami, które wyraziły chęć dalszej współpracy z naszą Fundacją.
Cały projekt realizowany był z prywatnych środków prowadzących. Wszystkie warsztaty i szkolenia prowadził Tomasz Teodorczyk oraz Agnieszka Wróblewska (Lwów).

Na Ukrainie zajęcia odbywały się w czterech miastach: we Lwowie, w Charkowie, w Czernihowie oraz w Kijowie.
Wszystkie warsztaty dotyczyły konfliktów, natomiast dodatkowo w Charkowie ważnym tematem było wypalenie zawodowe. Organizatorem była Stacja Charków, grupa wspaniałych ludzi, którzy od 4 lat pomaga IDP’s (Internally Displaced Persons), mieszkańcom Ukrainy przesiedlonym w wyniku działań wojennych z Rosją.
W Czernihowie odbyły się 3 warsztaty, jeden zorganizowany przez organizację Ahalar, z którą nasza Fundacja współpracuje już od kilku lat. Szczególnie interesujące były dwa warsztaty przeprowadzone w Domu Praw Człowieka pod Czernihowem w ramach tygodniowego festiwalu, który się tam odbywał. Tematem były prawa człowieka oraz metody ich ochrony w sytuacji ostrych konfliktów społecznych. Jako przykład przedstawiony został między innymi projekt przeprowadzony w Ekwadorze przez A. Wróblewską i T. Teodorczyka w latach 2013-2014.
Dodatkowo w ramach działań warsztatowych udzielaliśmy wskazówek na temat organizacji działań i projektów związanych z rozwiązywaniem konfliktów. Przeprowadzono też z nami kilka wywiadów.

W Gruzji warsztaty odbyły się w Tbilisi oraz w Gori. Uczestniczyliśmy również w kilku wydarzeniach związanych z obchodami 10 rocznicy wojny gruzińsko-rosyjskiej.
W Tbilisi organizatorem dwudniowych warsztatów o konfliktach była organizacja coachingowa Growin, uczestniczyli również przedstawiciele organizacji biznesowych.
Kolejne zajęcia w Tblisi o rozwiązywaniu konfliktów były zorganizowane dla prezesów i prezesek najważniejszych organizacji pozarządowych w Gruzji.
W Gori natomiast organizatorem była Szkoła Demokratyczna, która oprócz swoich pracowników zaprosiła na zajęcia przedstawicieli środowisk organizacji pozarządowych w tym mieście.

W Armenii nasza Fundacja przeprowadziła cykl szkoleniowy 6 warsztatów pod nazwą: Rozwój osobisty i społeczny – podejście psychologiczne.

Kolejne warsztaty dotyczyły następujących zagadnień:

  • Jak słuchać by zrozumieć punkt widzenia swojego przeciwnika?
  • Wprowadzenie do rozwiązywania konfliktów.
  • Jak możemy radzić sobie z różnorodnością? Wprowadzenie do głębokiej demokracji.
  • Rangi i przywileje. Wprowadzenie do psychologii większości i mniejszości.
  • Liderowanie i starszyzna. Jak tworzy się społeczność?
  • Teoria zmiany.

Organizatorem była armeńska organizacja APY (Armenian Progressive Youth) w Erevaniu, uczestnikami byli pracownicy i wolontariusze tej organizacji ale też wiele osób z różnych organizacji pozarządowych z całej Armenii.